Celiakia jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń żołądkowo-jelitowych autoimmunologicznych, jej diagnoza jest często opóźniana lub pomijana.

Na podstawie badań serologicznych częstość występowania celiakii u wielu populacji szacuje się na około 1% i stale rośnie. Ocena celiakii jest ogólnie prosta, a wykonanie testów serologicznych powszechnie dostępne, jednak objawy celiakii są niespecyficzne i bardzo heterogeniczne, co utrudnia diagnozę. Podczas gdy choroba celiakii jest często uważana za łagodną chorobę, którą można leczyć przy prostych zmianach żywieniowych, w rzeczywistości celiakia powoduje poważne ryzyko, w tym zmniejszenie gęstości mineralnej kości, pogorszenie jakości życia i zwiększenie umieralności. Ponadto dieta bezglutenowa jest bardzo uciążliwa i może głęboko wpływać na pacjentów i ich rodziny. Z tych powodów dbanie o osoby z chorobą trzewną wymaga pilnej diagnozy i ciągłego wielodyscyplinarnego zarządzania.
Dr Daniel Leffler, Department of Gastroenterology, (2012).

Wydrukuj